İş Hayatında Duygusal Dayanıklılık


foto

AMAÇ

Davranışı değiştirmek yerine duyguları anlamak, onları bastırmaya çalıs¸mak yerine kendimiz olma yolunda rehber olarak kullanabilme becerisi elde etmek, tahammülden dayanıklılığa geçmek bu eğitimin ana hedefleridir.

ODAK NOKTALARI

#Kendine Liderlik #Duygu Yönetimi #Akış #Anlam #Özsorumluluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Öz yönetimin temel adımlarını bilir.
Anlar: İstediği sonuçlar için kendi öz sorumluluğunun çalışma mekanizmasını anlar.
Yapar: Zor zamanlardaki deneyimlerini bir öğrenmeye çevirir.

HEDEF KİTLE

İş hayatının zorluklarıyla daha iyi baş etmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Duyguları Yönetmek Neden Önemli, Duygu Yönetimi Nasıl Yapılır?
 • Neden Hepimizin Hassasiyetleri Farklı
 • Beynin İs¸leyis¸İ Nasıldır?
 • Olumlu ve Olumsuz Zihin Durumlarının Sonuçları Neler Olur?
 • Stres Nasıl Olus¸ur?
 • Stresi Yönetme Araçları Nelerdir?
 •  Kayıtsızlık ve Umursamama Durumlarıyla Bas¸ Edebilmek Nasıl Mümkün?
 •  Nasıl Rahatlarız?
 •  Psikolojik Sermaye Nedir?
 •  Anlam, Amaç ve Degˆerlerin Dayanıklılıgˆa Etkisi Nelerdir?
 •  Akıs¸ Halinde Çalıs¸mak
 •  Degˆerlendirme ve Sonuç
   

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Çeviklik, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği