Fark Yaratan Toplantı ve Sunum Teknikleri


foto

AMAÇ

Etkin, etkileyici, fark yaratan toplantı, sunumun içerik ve tarz olarak nasıl olması gerektiğinin dinamiklerine ait bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Etki Yaratmak #Ana Mesaj #Hazırlık #Sadelik #Ses #Nefes

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Toplantı ve sunuma hazırlık nasıl yapılır bilir. Ses ve nefesin kullanımını bilir. Beden dili, jest ve mimik gibi anlatım araçlarını bilir.
Anlar: Sadeliğin önemini anlar. Açılış ve Kapanışın önemini anlar.
Yapar: Toplantı ve sunum öncesi 5N1K hazırlığını yapar. (Neden / Ne zaman / Nerede / Ne / Ne kadar / Kime)

HEDEF KİTLE

Toplantı ve sunumlarını daha etkili yapmak isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Toplantı ve Sunumda Etki Yaratmak için Etkili Konuşmak
 • Açılış, Ana Gövde ve Kapanışta Neler Olmalı, Neler Olmamalı?
 • Hazırlığın Önemi ve Yapılması Gerekenler/Yol Haritası (5N 1K)
 • Ana Mesajın Belirlenmesi 
 • Sadelik Nasıl Sağlanır?
 • İçerik, Tasarım, Sunum 
 • Hikaye, Metafor, Sözcük Çeşitlendirmesi, Örnekler ve Benzetmeler
 • Konuşma Şekli ve Tonlama
 • Görsel Algının Önemi ve Nasıl Kullanılacağı?
 • Online Toplantı ve Sunum Tüyoları
 • Standart Görseller Yerine Orijinal Görsellerin Oluşturulması
 • Görsel Sitelerinin Kullanımı
 • Sunumda Kullanılan Renklerin Anlamları
 • Kolay Anlaşılır Grafikler 
 • Vücut, Mimik, Nefes, Ses Kullanımı 
 • İkna
 • Heyecan Kontrolü
 • Zor Durumlarla Başa Çıkmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratmak
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: