Metaverse Hukuku


foto

AMAÇ

Gelişen teknolojilerin Bankacılık ve finans sektörüne hukuksal etkilerinin aktarılması, metaverse, blokzincir ve kripto para gibi güncel konuların hukuksal yönüyle tartışılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Teknoloji Hukuku #Metaverse #Blokzincir #Kripto Para

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güncel teknolojik gelişmelerin hukuka yansımalarını bilir.
Anlar: Teknoloji hukuku uygulamalarının yöntemini ve sonuçlarını anlar.
Yapar: İş ve işlemlerini teknoloji hukukuna uygun ve pratik bir şekilde yapar.

HEDEF KİTLE

Her düzeyde görev yapan yöneticiler ile hukuk, IT ve teftiş bölümlerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Metaverse
  • Metaverse Hukuk Sistemi ve Uygulamaları
  • Metavarse Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Sektöründeki Uygulamaları
 • Blokzincir 
  • Blockchain ve Blockchain Ağ Çeşitleri
  • Bankacılık ve Finans Sektörü Kapsamında Blockchain Yaklaşımları
  • Blockchain Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Sektöründeki Uygulamaları
  • Blockchain Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Sektörü Kapsamında Çeşitli Hukuk Sistemlerine Etkisi
  •  Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Blockchain Teknolojisin Hukuki Etkileri
  • Blokchain ve Akıllı Sözleşmeler
 • Kripto Varlık 
  • Kripto Varlık Üzerindeki Hakkın Konusu ve Hukuki Niteliği
  • Kripto Varlık Üzerinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği