Uluslararası Standart Garantiler Uygulaması (ISDGP)


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, garanti ve kontrgarantilerin dünya standartlarında doğru uygulamasını öğrenmek ve uygulamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Uluslararası Standartlarında Uygulama #Doğru Operasyon #Uluslararası Kurallar #Risk Azaltma #Garantiler #Teminat Mektupları #URDG

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Doğru operasyonu, uluslararası standartları, riski azaltmayı,ihtilafları ve tartışmaları engellemeyi bilir. İhtilaf hallerinde çözüm yolunu, rezerv konularıyla mücadele etmeyi, zararlara engel olmayı, müşterileri, bankayı ve ülkeyi korumayı bilir. Yaptırım (sanctions) uygulamasını ve sahtekarlık (fraud) konularını bilir.
Anlar: Garanti/kontrgaranti standartlarını yorumlar, garanti/kontrgaranti tekniğini, risk noktalarını, sahtekarlık noktalarını ve yaptırım durumlarını anlar.
Yapar: Standartları uygulayarak dünya standardında iş yapar, uluslararası kuralları doğru yorumlar ve uygular. Haksız rezerv konularına karşı savunma yapar. İhtilaf ve yaptırım (sanctions) hallerinde yol gösterir. Sahtekarlık hallerinde çözüm önerir.

HEDEF KİTLE

Garanti/kontrgaranti uygulamasını dünya standardında yapmak isteyenler ve bankaların operasyon, teftiş, denetim, hukuk ve satış departmanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • ISDGP’nin Uygulanması         
 • Tanımlar ve Garantiyi Hazırlamak           
 • Garantinin Düzenlenmesi         
 • Garanti Ne Zaman “Düzenlenmiş” Kabul Edilir?     
 • Garanti İhbarı ve Değişiklikler  
 • Değişiklikler, İbraz,  İnceleme ve Talepler               
 • Uzat veya Öde Talebi ve Ödeme              
 • Uygun Olmayan Talep, Rezerv Kaldırma ve Bildiri
 • Garanti Tutarından Düşüm ve Vade Sonu               
 • Mücbir Sebep           
 • Devirler, P.Alacakların Temliki
 • Muhtelif, Sahtekârlık, Geçici Mahkeme Tedbirleri, Yaptırım Klozları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Öğrenme İştahı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: