Eurobond Piyasası ve Fiyatlaması


foto

AMAÇ

Eurobond piyasası özelliklerini, Eurobond fiyatlamasını ve risk ölçütlerini Bloomberg terminalini kullanarak gerçek zamanlı verilerle aktarılmasını, Eurobond seçim kriterlerinde dikkat edilmesi gereken kritik unsurlarını aktarmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Eurobond Seçimi #CDS #Fiyatlama #Risk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Eurobond fiyatlamayı ve fiyat, getiri ilişkisini bilir.
Anlar: Eurobond fiyatını etkileyen faktörleri ve CDS’leri anlar.
Yapar: Risk profiline göre Eurobond seçimi yapar.

HEDEF KİTLE

Banka çalışanları, aracı kurum çalışanları, finans sektörü çalışanları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Kavramlar
 • Faiz Hesaplamaları, Paranın Zaman Değeri, Anüite
 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Özellikleri
 • Eurobond Piyasası ve Çeşitleri
 • Özel Sektör ve Hazine Eurobondları
 • İhraç Faizini Belirleyen Faktörler
 • Eurobond Fiyatını Etkileyen Faktörler
 • Risk Primleri, Getiri İlişkisi
 • Ülke Risk Primlerini Etkileyen Faktörler
 • Derecelendirme, Rating
 • EMBI Ülke Farkı (Emerging Market Bond Index (EMBI) Country Sovereign Spread)
 • CDS (Credit Default Swap) Kredi Temerrüt Takası
 • Eurobond Fiyatlama Mantığı
 • Fiyat ve Getiri İlişkisi
 • Kirli/Temiz Fiyat, Birikmiş Faiz
 • Cash Flow Analizi
 • Eurobond Fiyat Değişimi ve Volatilitesi
 • Durasyon, Risk Analizi
 • Bloomberg Terminali ile Eurobond Analizi
 • Eurobond Hesaplamaları, Eurobond Trading İşlemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: