Teknik Analiz


foto

AMAÇ

Borsalarda işlem yapan finans sektörü çalışanları ve bireysel yatırımcılara teknik analiz bakış açısı oluşturmak ve yatırım kararlarında teknik analizi kullanarak karar verebilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Trendler #İndikatörler #Formasyonlar #Trading

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Trendleri çizmeyi ve indikatörleri kullanmayı bilir.
Anlar: Teknik analizin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini anlar.
Yapar: Fiyat grafiklerini yorumlar, trendleri, destek-direnç noktalarını belirler, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini indikatörlerle belirler.

HEDEF KİTLE

Aracı kurumlar, bankalar ve portföy yönetim şirketlerinin hazine ve araştırma birimleri çalışanları, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, fon yöneticileri ve yatırım danışmanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Teknik Analize Giriş
  •  Teknik Analiz Nedir?
  •  Teknik Analizin İlkeleri  ve Dow Teorisi
  •  Teknik Analiz mi, Temel Analiz mi ?
  •  Etkin Piyasalar Teorisi
 • Teknik Analizde Kullanılan Grafikler
 • Trend, Destek ve Direnç Çizgileri
 • Formasyonlar ve Bloomberg Uygulamaları 
 • Teknik Göstergeler
  • Hareketli Ortalamalar
  • Fibonacci Analizi- Fibonacci Geri Dönüş Çizgileri ile Projeksiyon
  • Göreceli Güç Endeksi (RSI)
  • MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • Stokastik Osilatörü
  • Momentum
  • Mal Kanal Endeksi
  • Yönsel Hareket Göstergesi
  • Foreks

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: