Dijitalleşmenin Uluslararası Kuralları


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, ticaretin teknolojiye uyumunu sağlamak için yapılan çalışmaları ve uluslararası kuralları öğrenmek ve uygulamaktır. URDTT (Uniform Rules for Digital Trade Transaction), ICC’nin dijital işlemlere ilişkin yeni kurallarıdır. eUCP ve eURC, ICC’nin geleneksel ödeme yöntemlerinden akreditif ve tahsillere ilişkin elektronik ibraz ve elektronik belge kullanmaya ilişkin kurallarıdır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bankaların kendileri ve müşterileri için bu kuralları bilmeleri ve kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Elektronik ve Dijital Belgeler #Dijital İşlemler #Dijitalleşme Kuralları #Dijitalleşme Standartları #Teknoloji #eAkreditif #eTahsil #eİbraz #eBelgeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital eko sistemi ve işlemlerini, elektronik ve dijital belgeleri, dijital işlemlere ilişkin uluslararası kurallarını, teknolojinin ticari işlemlere uygulanmasını ve elektronik tahsil ve ibrazı bilir.
Anlar: Dijitalleşme ekosistemini, dijitalleşme kurallarını yorumlar, elektronik belge, ibrazı ve ticarette teknolojinin önemini anlar.
Yapar: Dijital bir işleme kural uygulayabilir, banka ve müşteriye dijitalleşme konusunda destek sağlar, elektronik belge kullanabilir ve elektronik ibraz yapabilir, kabul edebilir.

HEDEF KİTLE

Dijitalleşme projelerinde yer alanlar, dijitalleşme konusunda müşterilerine destek olmak isteyenler, elektronik belgeleri işleme alabilmeyi ve elektronik ibrazları almak/yapmak isteyenler, bankaların operasyon, teftiş, denetim, hukuk, IT, iş geliştirme, proje yönetim departmanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • ICC’nin Dijital Ticaret İşlemleri için Bir Örnek Kuralları Sürüm 1.0 (Urdtt 1.0)
 • Dijital Ticaret İşlemleri Bir Örnek Kuralları (Urdtt) Sürüm 1.0 Kapsamı (*)
 • Tanımlar, Yorumlar, Asıl Taraf
 • Finansal Hizmet Sağlayıcı
 • Sunan/Gönderen ve Gönderilen 
 • Elektronik Kayıtlar, Elektronik Kaydın Uygunsuzluğu
 • Veri Bozulması, Elektronik İmza, Veri İşleme Sistemi 
 • Ödeme Yükümlülüğü, FHS (Finansal Hizmet Sağlayıcı) Ödeme Taahhüdü
 • Değişiklikler, Devir, Mücbir Sebep 
 • Uygulanan Hukuk  
 • Elektronik İbraz için Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller ve Uygulama (Eucp) Sürüm 2.0
 • Elektronik İbraz Tahsilleri için Yeknesak Kurallara (Eurc.522)  Ek Yayın Sürüm 1.0 (Eurc)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Öğrenme İştahı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği