Merkez Bankaları Politikalarının Banka Karlılığına Etkileri


foto

AMAÇ

Bu program ile katılımcılara FED, AVM, BOE, PBOC gibi Dünya para piyasalarında etkili sonuçlar yaratan Merkez Bankalarının stratejileri ile T.C Merkez Bankası kararlarının, uygulamalarının Türk Banka Bilançolarında ve kar marjlarında yaratacağı etkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#FED, AMB,TCMB #Para Politikaları #Küresel Ekonomi #Gelişmekte Olan Ülkeler #Merkez Bankaları #Sermaye Hareketleri #Cari Açık #Para Piyasaları #Enflasyon Gelişmeleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Küresel Ekonomiye yön veren faktörleri bilir. Küresel sermayenin yönünü bilir. Gelişen ülkeler sorunlarını bilir. Türkiye’nin makro ekonomik dinamiklerini bilir.
Anlar: Rezerv para Merkez Bankalarının stratejilerini anlar. Doğrudan ve dolaylı yatırımların ekonomideki sonuçlarını anlar. Dereceleme şirketlerinin kararlarının sonuçlarını anlar.
Yapar: Küresel piyasalardaki öncü göstergeleri okuyarak, Merkez Bankası kararlarının gelişimini ve bunun banka karlılığına olumsuz etkilerini önler, karlılık fırsatlarını değerlendirir.

HEDEF KİTLE

Şube, Bölge, Genel Müdürlük yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Sistemin Dinamikleri
  • Mevduat /Kredi Düzeni
  • Sermayedarın Beklentileri
  • Müşterilerin Beklentileri
 • Bankalardaki  Maliyetler
  • Fonlama Maliyeti
  • Risk Maliyetleri
  • Alternatif Maliyetler
  • Operasyonel Maliyetler
 • Merkez Bankaları Politikalarının Banka Bilançoları Üzerindeki Etkileri
  • FED, AMB ve TCMB’nın Uyguladığı Politikalar 
 • Para Arzındaki Degişimlerin Olası Sonuçları
 • Sermaye Akımlarını Yönlendiren Kararların Banka Bilançolarındaki Sonuçları
 • Faizlerdeki Hareketlerin Banka Sektöründe ve Piyasalarda Beklenen Etkileri
 • Kurlardaki Hareketlerinin Banka Sektörüne ve Piyasalara Etkileri
 • Karlılığa Etkileri 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri