Sürdürülebilir Finans Kapsamında Çevre Sosyal Ve Yönetişim Risklerinin Değerlendirilmesi


foto

AMAÇ

Sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir finans kapsamında finansal olmayan verilerin önemini anlamak ve etkin bir şekilde izlemektir.

ODAK NOKTALARI

#Sürdürülebilir Ekonomi #Sera Gazı #Firma Karbon Ayak İzi #ÇSY Riski #Sürdürülebilir Finans #Yeşil Finansal Varlık #Analitik Düşünme #Geleceğe Odaklanma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonomik, çevresel-sosyal-yönetişim, finansal göstergelerin tanımını ve yorumlanmasını bilir. Ekonomik, finansal ve çevresel olan göstergelerin karşılıklı ilişkilerini bilir. Ekonomik, finansal ve çevresel olan göstergelerin yurt içi ve yurt dışı şartlardan etkilenme senaryolarını bilir.
Anlar: Ekonomik, finansal ve çevresel olan göstergelerin etkin kullanımı, mevcut durumun anlaşılması ve geleceğin kurgulanması becerisini güçlendirir. Ekonomik, finansal ve çevresel değişkenlerin neden sonuç ilişkini kavramak beklentilerin şekillendirilmesinin temelini oluşturur.
Yapar: Ekonomik, finansal ve çevresel göstergeleri anlayarak mesleki gelişim sağlar ve kendisini yeniler. İlgili tarafları ve değişkenleri dikkate alarak mevcut durum ve geleceğe dönük senaryoları şekillendirir ve karşılığında ürün, sistem vs. planlama ve raporlama yapar.

HEDEF KİTLE

Ekonomi ve finansal piyasaların sürdürülebilir olmalarını finansal olmayan çevresel, sosyal ve yönetişim riskleri ile birlikte bir bütün olarak ele almak ve değişimleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sürdürülebilir Ekonomi
 • Döngüsel ve Yeşil Ekonomi
 • Sürdürülebilir Finans
 • Stratejik Hedefler
 • Yeşil Varlıklar, Kahverengi Varlıklar, Taksonomi
 • Yeşil Mavi Sosyal Tahvil/Kira Sertifikası, Taksonomi
 • Yeşil Yıkama
 • Yeşil Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik Endeksleri
 • Çevresel Riskler
 • Mevzuat, Genel Çerçeve:UN-EU-AYM-CBAM
 • Ülke Mevzuatı
 • Çevre, Sosyal ve Yönetişim Riskleri, (ESG)
 • Çsy Ölçütleri
 • Sera Gazı Salım Türleri ve Sektörel Dağılımı
 • Şirketlerde Karbon Ayak İzi
 • Kuruluş Seviyesinde Sera Gazı Yönetimi, Mevzuat/Standartlar
 • Sera Gazı Emisyon ve Uzaklaştırmaları
 • Emisyonların Sınıflandırılması
 • Sabit, Hareketli, Proses, Enerji, Tedarik (Mal;Hizmet), Bertaraf
 • Emisyon Hesaplanmasında Kullanılan Değişkenler
 • Sera Gazı Kaynaklı Risklerin Yönetilmesi, Karbon Piyasaları
 • Ülkemizde Farkındalık, Saha Araştırmaları ve İzlenimler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Öngörüde Bulunma
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak