Microsoft Power BI Desktop Giriş


foto

AMAÇ

Ham verilerin anlamlı raporlar oluşturmak için düzenlenerek, bu veri setlerinin nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde dashboard ve etkileşimli raporlar oluşturarak, POWER BI’ı hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Veri #Analiz #Modelleme #Görselleştirme #Raporlama #Dashboard

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Microsoft Power BI ile veri düzenlemeyi ve bu verileri görselleştirmeyi bilir.
Anlar: İş analizi hizmetlerini anlar.
Yapar: Microsoft Power BI ile raporlar yapar.

HEDEF KİTLE

Yoğun olarak rapor ve periyodik raporlar hazırlayan, farklı sistem çıktılarını Microsoft Power BI ile konsolide rapor oluşturmak isteyen ve çok fazla sayıda analizi/işlemi kısa sürede yapma ihtiyacı duyan katılımcılara yöneliktir.

İÇERİK

 • Bölüm 1: Veri Kaynağına Bağlanma ve Düzenleme
  • Power BI Desktop'ta Veri Kaynaklarına Bağlanma
  • Sorgu Düzenleyicisi ile Verilerinizi Seçme, Temizleme, Veri Türü ve Formatlarına Karar Verme
 • Bölüm 2: Modelleme
  • Verilerinizi Modellemeye Giriş
  • Farklı Tablolar Arası İlişki Oluşturma
  • İlişkileri Yönetme
 • Bölüm 3: Görselleştirme
  • Power BI Görselleri İle Tanışın
  • Grafikler
  • Dilimleyiciler
  • Harita Görselleştirmeleri
  • Matrisler ve Tablolar
  • Dağılım Grafikleri
  • Şelale ve Huni Grafikler
  • Ölçekler ve Tek Bir Sayı İçeren Kartlar
  • Şekiller, Metin Kutuları ve Resimler
  • Sayfa Düzeni ve Biçimlendirme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık