Containerization (Docker) (DevOps Temelleri Eğitim Programı)


foto

AMAÇ

Container teknolojisi ve uygulamaların container üzerinde çalıştırılma esaslarının aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Mikroservis #Geleneksel Uygulamalar #Container Mimarisi #Docker

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Container, Docker gibi kavramları bilir.
Anlar: Container mimarisi ve temel kavramlarını anlar.
Yapar: Geliştirilen uygulamaları container üzerinde çalıştırabilir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Bilgi Teknolojileri departmanlarında görev yapan, IT farkındalığı olan ve DevOps alanında kariyer hedefi olan çalışanlar ile bu alanda yetiştirilmesi amaçlanan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Docker Giriş ve Kurulum
  • Docker Komutları
  • Docker İmaj Oluşturma
  • Docker Network
  • Dockerfile ile Uygulama Container Hale Getirme

 

NOT : Eğitim, 10:00-17:00 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: