Version Control Sistemleri ve GIT Versiyonlama (DevOps Temelleri Eğitim Programı)


foto

AMAÇ

Kod deposunu Git versiyonlama sistemi üzerinde tutma ve yönetme konusunda bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Git Versiyonlama #Kod Deposu Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Git versiyonlama sistemi çalışma esaslarını bilir.
Anlar: Versiyonlama sistemlerin mantığını anlar.
Yapar: Kod deposu olarak Git kullanabilir ve yönetebilir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Bilgi Teknolojileri departmanlarında görev yapan, IT farkındalığı olan ve DevOps alanında kariyer hedefi olan çalışanlar ile bu alanda yetiştirilmesi amaçlanan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Git Versiyon Sistemi Nedir?
  • Git Kurulum
  • Temel Kavramlar

 

NOT : Eğitim, 10:00-17:00 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: