PowerShell Scripting (DevOps Temelleri Eğitim Programı)


foto

AMAÇ

Windows ve Linux sistemlerde otomasyonu sağlama konusunda beceri kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#PowerShell #Komut Yönetimi #Değişkenler #Diziler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: PowerShell kullanımı ve komut dizilimini bilir.
Anlar: Altyapı kod mantığını anlar.
Yapar: PowerShell ile script geliştirebilir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Bilgi Teknolojileri departmanlarında görev yapan, IT farkındalığı olan ve DevOps alanında kariyer hedefi olan çalışanlar ile bu alanda yetiştirilmesi amaçlanan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • PowerShell’e Giriş
  • Komut Yönetimi
  • Değişkenler ve Diziler
  • PowerShell Yazma ve Çalıştırma

 

NOT : Eğitim, 10:00-17:00 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: