Network 101 (DevOps Temelleri Eğitim Programı)


foto

AMAÇ

Temel network terminolojisine hakimiyet amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Network #Protokoller #Sunucular

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Subneting/ superneting kavramlarını bilir.
Anlar: Analiz edilen network topolojisinde yer alan bileşenleri tanımlar ve görevlerini belirleyebilir.
Yapar: İhtiyaçlar doğrultusunda subnet planlayabilir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Bilgi Teknolojileri departmanlarında görev yapan, IT farkındalığı olan ve DevOps alanında kariyer hedefi olan çalışanlar ile bu alanda yetiştirilmesi amaçlanan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Modül 1: Temel Network Terminolojisi
  • Modül 2: IPv4
  • Modül 3: Sunucu / İstemci Mimarisine Genel Bakış
  • Modül 4: Network Protokoller
  • Modül 5: Network Load Balancer (Yük Dengeleyici)
  • Modül 6: Firewall (Güvenlik Duvarı)
  • Modül 7: Vlan
  • Modül 8: Routing

 

NOT : Eğitim, 10:00-17:00 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: