Bash Eğitimi (DevOps Temelleri Eğitim Programı)


foto

AMAÇ

Linux üzerinde temel işleri otomatize etmek için Bash betik dili kullanılmaktadır. Bash eğitimi alan katılımcılar Linux servislerini ve dosya işlerine benzer işleri nasıl otomatize edebileceklerini öğreneceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Bash #Otomatizasyon #Linux Services

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bash betik dili ile Linux işlerinin nasıl otomatize edildiğini bilir.
Anlar: Bash betiklerini anlar, okuyabilir.
Yapar: Bash betik yazabilir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Bilgi Teknolojileri departmanlarında görev yapan, IT farkındalığı olan ve DevOps alanında kariyer hedefi olan çalışanlar ile bu alanda yetiştirilmesi amaçlanan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bash Introduction
 • Variables and Comments
 • Read User Input
 • If Statement (If Then , If Then Else, If Elif Else) Example
 • File Test Operators
 • How to Append Output to The End of Text File
 • Logical 'And' And 'Or' Operator Example
 • Perform Arithmetic Operations
 • Floating Point Math Operations in Bash | Bc Command
 • The Case Statement
 • Array Variables
 • Loops
 • Break and Continue
 • Functions
 • Signals and Traps
 • How to Debug a Bash Script

 

NOT : Eğitim, 10:00-17:00 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: