DevOps Konsepti (DevOps Temelleri Eğitim Programı)


foto

AMAÇ

ODAK NOKTALARI

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

İÇERİK

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: