Python Dili ve Örnek Uygulamalar (Devops Temelleri Eğitim Programı)


foto

AMAÇ

Python, platformdan bağımsız çalışma özelliği sayesinde neredeyse her türlü işletim sisteminde ve cihazda kullanabilir. Uygulama geliştirme, veri işleme, resim işleme, robotik kodlama, yapay zeka çalışmaları ve daha birçok alanda kullanılan bu dil giderek genişleyen açık kaynak kütüphane havuzuna, güçlü ve paylaşımcı bir topluluğa sahiptir. Eğitim ile döngüler, karar yapıları, kullanışlı veri tipleri fonksiyonlar ve daha fazlası ile güçlü bir başlangıç yapılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Python #Veri #Karar Yapıları #Döngüler #Hata Yönetimi #Fonksiyonlar #Kullanışlı Kod Yapıları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Python dil yapısını bilir.
Anlar: Python dili ile kodlama ve problem çözme yaklaşımını anlar.
Yapar: Python dili ile algoritmalar geliştirerek problem çözebilir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Bilgi Teknolojileri departmanlarında görev yapan, IT farkındalığı olan ve DevOps alanında kariyer hedefi olan çalışanlar ile bu alanda yetiştirilmesi amaçlanan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Python Dili ve Özellikleri
  • Python Dili ve Çalışılabilecek Platformalar
  • Python İçin Ortamın Hazırlanması
  • Package ve Module Kavramları Temelleri
 • Python Çalışma Ortamı Oluşturma
  • Anaconda, Visual Studio Code, Jupyter ve Jupyter Lab Tanıma
  • Ekrana Yazdırma, Bazı Kullanışlı Shell Komutları ile Çalışma
  • Markdown Dili ile Çalışma (Dokümantasyon İçin)
  • Builtin Paket Nesneleri ile Çalışma
  • Paket İndirme ve Paketler ve Help, Dir İle Nesneler Hakkında Bilgi Alma
 • Standart Veri Tipleri
  • Primitive Tipler, Container Tipler
  • Mutable, İmmutable Tanışma ve Operatorler
  • Kullanıcıdan Alınan Girdilerle Çalışma ve Veri Tipleri Arasında Dönüşüm
 • Metinsel İfadelere Özel
  • Str Tipi Fonksiyonları
  • Kaçış İfadeleri ve Raw Str ve Str Formatlama Yöntemleri
  • Unicode, Encode, Decode Temel
 • Zamansal Veri Tipleri
  • Date, Datetime, Time, Timedelta ve Strftime ve Strptime ile Çalışma
 • Karar Yapıları ve Döngüler
  • İf, Elif, Else ve Alternatif Yazımlar
  • Ternary ve Match Kullanımı
  • For Döngüsü ve Alternatif Yazımlar
  • While, Else Döngüsü ve Continue, Break Kullanımı
 • Hatalar ve Hata Yönetimi
  • Mantıksal Hatalar, Synatax Hataları, Runtime Hataları
  • Try, Except, Else, Finally Kullanımı
  • Raise ile Bilinçli Hata Oluşturma ve Custom Hata Üretme
 • Fonksiyonlar
  • Def ile Fonskiyon Tanımlama ve Parametre Kullanımı ve Return
  • Sınırsız Parametre Tanımlama Yöntemleri, İç İçe ve Recursive Fonksiyonlar
  • Scope Kavramı ve Anonymous Fonksiyonlar (Lambda)
 • Tuple ve List Tipi Özel
  • List ve Tuple Karakteristik Özellikleri
  • List ve Tuple Oluşturma Yöntemleri ve Elemanlara Ulaşmak
  • Kullanışlı Fonksiyonlar ve List Elemanlarını Güncellemek
 • Set ve Dict Tipi Özel
  • Set ve Dict Karakteristik Özellikleri
  • Set ve Dict Tanımlama Yöntemleri ve Set Fonksiyonları
  • Dict Elemanlarına Ulaşmak ve Değer Atama
 • Kullanışlı Kod Yapıları
  • Unpacking, Map, Zip, Filter, Reduce, Enumerate Kullanımı
 • Nesne Yönelimli Programlama
  • Class Ve Method Kavramı
  • Inheritance, Encapsulation, Polymorphism
  • Static Nesneler ve Public, Private Nesneler, __İnit__, __Del__, __Str__ vb. Metotlar
  • Property Fonksiyon ve Abstractmethod ve Decorator Fonksiyon Tanımlama
 • Package ve Module Kavramları
  • İndirme ve Ortama Dahil Etme,Toplu Halde Paket İndirme ve Path Ekleme
  • Package ve Module Oluşturma ve Import ve Reload Etme
  • Farklı From, Import Yöntemleri ve Etkileri
  • Virtual Environment Oluşturmak

 

NOT : Eğitim, 10:00-17:00 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: