Çevik Yaklaşımlarda İş Analizi


foto

AMAÇ

Scrum/ Kanban/ XP gibi çalışma sistemlerinde iş analizi süreçlerini aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Scrumda Analiz #Kanbanda Analiz #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #Yöntemler Arasındaki Farklar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Scrum, Kanban ve XP çalışma sistemleri ve iş analizi kavramlarını bilir.
Anlar: Fizibilite dahil olmak üzere iş analizi ve çevikliğin eşleşmesini anlar.
Yapar: Çevik yöntemler ile çalışarak iş analizi yapabilir.

HEDEF KİTLE

Geleneksel ya da çevik çalışan organizasyonlarda bulunan iş analistleri, product owner'lar ve bu işe meraklı olan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Geleneksel ve Çevik Çalışma Sistemleri
  • Scrum
  • Kanban
  • Lean
  • XP
  • Safe
  • Less
 • İş Analizini Anlamak
 • İş Analizi Kavramsal Modeli
 • Perspektifler
 • İş Analizi ve Roller
 • Çeviklikte İş Analizi ve Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Odaklılık, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: