Proje Yönetimi Esasları


foto

AMAÇ

Bu eğitim, tecrübeler ve deneyimler farklı olmakla beraber, katılımcıların PMI'ın standartlaştırma çalışması içerisinde proje yönetiminin esaslarını yeniden tanımlamalarını amaçlar. Her seviyeden proje yöneten profesyonellere göre tasarlanmış olup detaylara değil bütüne odaklanır ve PMBOK7’ye göre güncellenmiştir.

ODAK NOKTALARI

Her seviyeden bilgi teknolojileri profesyonelleri, proje ve program yöneticilerinin katılımına uygundur.

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proje yönetim çerçevesi içerisinde ortak bir terminoloji oluşturmak adına temel kavramları ve proje, program ve portföy gibi değer sisteminin bileşenlerini bilir.
Anlar: Proje süreç gruplarını, proje yönetimi bilgi alanlarını, proje esaslarını, kısıtlarını ve performans alanlarını anlar.
Yapar: Proje yönetiminin gerektirdiği rol ve sorumluluklar çerçevesinde proje yönetiminin esaslarını uygular.

HEDEF KİTLE

#Profesyonel Proje Yönetimi #Proje Yönetimi Bilgi Alanları #Proje Süreç Grupları #Proje Kısıtları ve Esasları

İÇERİK

 • Proje Yönetimi Çerçevesi
  • Proje ve Proje Yönetimi Nedir?
  • Proje Yönetici, Proje Takımı, Organizasyon
  • Proje Yöneticisi Sorumlulukları ve Rolü
 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
  • Ürün, Çıktı, Sonuç ve Girdi
  • Proje Aktivitesi, Etkileri, Teslimat, Sponsor
  • Paydaş, Değer, Teslimat Sahibi, İş Dokümanları
  • Fayda, Fayda Yönetimi, İş Performans Veri/ Raporlama
  • Proje, Program, Portföy ve Operasyon
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
  • Proje Paydaş Yönetimi
  • Proje Kapsam Yönetimi
  • Proje Zaman Yönetimi
  • Proje Maliyet Yönetimi
  • Proje Kalite Yönetimi
  • Proje İletişim Yönetimi
  • Proje Risk Yönetimi
  • Proje Kaynak Yönetimi
  • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Yönetiminin Prensipleri (PMBOK 7)
 • Proje Yönetimi Performans Alanları (PMBOK 7)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: