İş İhtiyaçlarının Analizi ve Çözüm Tasarımı


foto

AMAÇ

İş analizi çerçevesinde ihtiyaçları anlama becerisi edindirmektir.

ODAK NOKTALARI

#BA Analiz #Kavramsal Analiz #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #İhtiyaç #Çözüm #Paydaş #Değer

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş analizi ve ihtiyaç analizi temel kavramlarını bilir.
Anlar: Fizibilite dahil olmak üzere iş analizinin temel alanlarını anlar.
Yapar: Temel iş analizi süreçlerinde ihtiyaçları alır ve gerekliliklere çevirebilir.

HEDEF KİTLE

Geleneksel ya da çevik çalışan organizasyonlarda bulunan iş analistlerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İş Analizini Anlamak
  • İş Analizi Kavramsal Modeli
  • İhtiyaç, Çözüm, Değer, Ortam, Paydaş Kavramları
  • İhtiyaçların Hiyerarşileri
  • Gereklilik Analizi
  • Çözüm Tasarımı
  • Mutabakatlar
  • Çözüm ve Değerlendirme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: