Raporlama Teknikleri


foto

AMAÇ

Kurumsal yaşam döngüsü içerisinde gerek bilgi transferi, gerek karar destek sistemlerinin bütüncül ve sağlıklı çalışması amacıyla hazırlanarak sunulan raporların nasıl olması ve olmaması gerektiğini örneklerle anlatmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Rapor #Karar Destek #Sunum #Bilgi #İkna

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Günümüz dünyası beklentilerini karşılayacak düzeyde teknik veya teknik olmayan raporların sistem içerisindeki önemini bilir.
Anlar: Raporun hazırlanmasından sunulmasına kadarki süreçte dikkat edilmesi gereken kuralların ve beklentiyi karşılayacak düzeyde rapor sunumunun nasıl yapılacağını anlar.
Yapar: Program sonrası raporlama tekniklerini anlar ve çeşitlerine ve kapsamlarına göre farklı tipte raporlama yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Rapor Nedir?
  • Raporun Özellikleri 
  • Raporun Konuları
  • Rapor Çeşitleri
  • Raporun Bölümleri
 • Rapor Nasıl Olmalıdır?
  • Rapor Yazmanın Önkoşulları
  • Rapor Nasıl Yazılır?
   • Planlama Boyutu
   • Biçimsel Boyut
   • İçerik Boyutu
  • Rapor Örnekleri
  • Raporlama Süreci
  • Raporlama Çeşitleri
  • Raporlama Detay Ağacı
  • Kaynak Analizi ve İlişkilendirme
  • Verilerin Doğru Yorumlanması
  • Rapor Formatları
  • Raporlamada Görselliğin Önemi
 • Rapor Yazmada Teknik Kurallar
  • Raporda Biçim ve Öz Bütünlüğü
  • Raporların Birebir Özgün Olması
  • Raporların Dosyalanması
  • Örnek Rapor Sunumu 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, İkna, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: