Dijital Bankacılık ve Akıllı Sözleşmeler


foto

AMAÇ

Eğitimde, dijital bankacılık uygulamalarının "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, akıllı sözleşmelerin dijital bankacılık için bir enstrüman olarak kullanılması durumunda bankacılık sistemine yansıyacak etkileri de ele alınacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Bankacılık Trendleri #Neobankacılık #Blockzincir #Akıllı Sözleşmeler #Blokzincirler #Sözleşmelerin Hukuki Niteliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital bankacılık yurt dışı uygulamaları ve yasal mevzuatı bilir. Blockzincir oluşumu ve akıllı sözleşmelerin işleyişini bilir.
Anlar: Blokzincir oluşumu vesilesiyle işlemlerin kayıt edilmesini, akıllı sözleşmelerin bu alanlarda ne şekilde kullanılacağını uluslararası projelerin takibini ve bu hususların bankacılığa nasıl katma değer yaratacağını anlar.
Yapar: Dijital bankacılık uygulamalarına ve ana perspektifine hakim olmakla kalmayıp, bu alandaki dijital enstrümanlar arasında yer alan akıllı sözleşmeler ve işlemlerin analizi ile blokzincir projelerinin kapsamı hakkında bilgi sahibi olarak, konuya ilişkin yorum yapar, çözüm geliştirir, sisteme giren projeleri değerlendirebilir ve bankanın karını maksimize edebilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Uluslararası Literatürde Dijital Bankacılık ve Dijital Bankacılık Hizmetleri Nelerdir?
 • Dijital Bankacılık Endüstri Trendleri
 • Neo-Bank, Challenger Bank ve Ülke Örnekleri
 • Ülkemizdeki Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliğe Bakış
  • Dijital Bankacılık Nedir?
  • Dijital Bankaların Faaliyet Esasları
  • Dijital Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzninde Aranan İlave Şartlar
 • Ülkemizde Dijital Bankacılığa Bakış
 • Dijital Bankacılık Enstrümanları
 • Akıllı Sözleşmeler Dijital Enstrüman Olabilir mi ?
 • Akıllı Sözleşmelerin Teknik Alt Yapısı
  • Blockchain Teknolojisi ve İşleyişi
  • Blockchain Kavramına Bakış
  • Blokchain’in Avantajları
 • Akıllı Sözleşme Kavramı
 • Akıllı Sözleşmelerin İşleneceği Blok Zincirler
 • Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Niteliği
  • Akıllı Sözleşmelerin Yasal Alt Yapısına Dair Düzenlemelerden Seçmeler
 • Akıllı Sözleşmelerin Dijital Bankacılık İçin Önemi
  • Akıllı Sözleşmelerin Getirdikleri Fırsatlar
  • Akıllı Sözleşmelerin Getirdikleri Tehditler
 • Akıllı Sözleşmelerin Dünya Uygulamaları Bazında Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik ve Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilme ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Dijital Okuryazarlık, Kurumsal Girişimcilik