Geri Bildirim Becerileri


foto

AMAÇ

Geri bildirimin yeri ve önemi hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra; katılımcıların etkili ve hedefe yönelik geri bildirim vermelerini sağlayarak süreci sağlıklı ve doğru bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Geri Bildirim #Performans Yönetimi #Kariyer Gelişimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sağlıklı bir geri bildirim sürecinin genel esaslarını bilir.
Anlar: Performans ve kariyer gelişiminin etkin yönetiminin önemli araçlarından biri de etkin geri bildirim sistemidir.
Yapar: Birlikte çalıştığı ekibe performans gelişimi ve kariyer gelişimi gibi konularda yapıcı ve etkili geri bildirim verebilme becerisi kazanır. Etkili geri bildirim vererek çalışanın gelişimine katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Hangi Konularda Geri Bildirim Verilmelidir?
 • Geri Bildirim Süreci
  • Hazırlık
  • Amaç
  • Takdir
  • Aksiyon
  • Takip
 • Çalışanlar İçin Geri Bildirim Süreci
  • Performans Değerlendirme Döneminde Geri Bildirim
  • Kariyer Gelişimi Planlamada Geri Bildirim
 • Geri Bildirim Taraflarının Rolü
  • Çalışanın Rolü
  • Yöneticinin Rolü
  • Liderin Rolü
  • İK’nın Rolü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme