Dış Ticarette Finansman Yöntemleri


foto

AMAÇ

Dış ticarette ödeme şekillerini ve finansman yöntemlerini aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret Ürünleri #Ödeme Şekilleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticarette ödeme şekilleri ve finansman ürünlerini bilir.
Anlar: Dış ticaretin hangi şekillerde yapılabileceğini ve dış ticaret için sunulan finansman ürünlerini hangi şekilde ve nasıl kullanabileceğini anlar.
Yapar: Dış ticareti konuya uygun ve amaca uygun şekilde kullanır. Uygun finansman ürünlerini bulur.

HEDEF KİTLE

Dış ticareti ve finansman kaynaklarını öğrenmek isteyen şube ve ilgili GM ekiplerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • Peşin
  • Vesaik Mukabili
  • Mal Mukabili
  • Kabul Kredili (Poliçeli)
  • Akreditifli 
   • Transferable,  Back-to-Back, Standby, Red Clause, Green Clause
 • Dış Ticaretin Finansmanı
  • İhracat Akreditifi İskontosu
  • Post Finansman
  • İhracat Factoringi
  • Forfaiting (İthalat Poliçe İskontosu)
  • Eximbank Kredileri
  • TCMB Reeskont Kredisi
  • Harici Garantiler
  • Ülke Kredileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: