İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulaması


foto

AMAÇ

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasında bankacıların görev, yetki ve sorumluluklarının aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#İhracat İşlemleri #İhracat Bedelleri #Açık İhracat Hesabı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güncel mevzuatı bilir.
Anlar: İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda Bankaların sorunluluk alanlarını anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak ilgili işlemleri gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

İlgili Şube çalışanları ile birlikte Dış İşlemler/Kambiyo birimlerinde çalışan GM ekiplerinin de katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Gereken Süre ve Tutar
  • İhracat Bedeli Dövizlerin Türk Lirasına Çevrilmesi Koşulları
  • İhracat Bedellerinin Terkin Edilebilme Koşulları
  • İhracat Bedelerinin Yurda Getirlmesinde Bankaların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Kambiyo Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılmasının Yaptırımı
  • İhracat Bedellerinin Kambiyo Mevzuatına Uygun Olarak Getirilmemesi Halinde Bankacıların Karşılaşacakları Sorunlar
  • Dövizle Yapılan İşlemlerde Bankaların Muhatap Olacağı Otorite/ Kurumlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: