Yenilenebilir Enerji Üretim Projelerinin Finansmanı


foto

AMAÇ

Yenilenebilir enerji projelerinin (güneş santrali, hidroelektrik santralleri, rüzgar santralleri) değerlendirilmesi konusunda bilgi aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Yenilenebilir Enerji Projeleri #Güneş Santrali Finansmanı #Hidroelektrik Santrali Finansmanı #Rüzgar Santrali Finansmanı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yenilenebilir enerji projelerinin esaslarını bilir. Yenilenebilir enerji projelerinin taraflarını ve dokümantasyonunu bilir.
Anlar: Yenilenebilir enerji projelerinin değerlendirme yöntemini anlar.
Yapar: Yenilenebilir enerji projelerine ilişkin finansal ve teknik açıdan değerlendirme yapabilir.

HEDEF KİTLE

Proje finansmanı, kurumsal pazarlama, kredi tahsis ve izleme ekiplerinde çalışanların yanı sıra kurumsal şube çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı
  • Proje Finansmanı Tarafları
  • Proje Finansman Anlaşmaları
 • Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektörü
 • YEKDEM Koşulları
 • Güneş, Hidroelektrik, Rüzgar Santralleri Yatırımlarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yenilenebilir Enerji Proje Finansman Modeli
  • Finansal Modelde Dikkat Edilecek Hususlar
  • Proje Finansman Koşullarının Oluşturulması
  • Riskler ve Telafi Edici Hususların Analizi
 • Projenin İnşaat Dönemi ve İşletme Dönemi
 • Vaka Çalışmaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak