Dış Ticaretteki Ödeme Şekilleri, Finansman Yöntemleri ve Tarafların Risk ve Avantajları


foto

AMAÇ

Ödeme şekillerinde karşılaşılan sorunların yaşanmış vakalarla ele alınarak analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Ödeme Şekilleri #İthalatçı ve İhracatçının Risk, Avantajları #Postfin #Promissory Note #Poliçe #Draft #Bill of Exchange #İskonto #Vesaik Mukabili #Mal Mukabili #Peşin Ödeme #Kabul Kredili #Aval #Türk Eximbank #İhracat Kredi Sigortası

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası ticarette ödeme şekilleri ve ithalatçı, ihracatçının risk/avantajlarını, her ödeme şekline göre finansman tekniklerinin ne olduğunu, vesaik mukabili işlemin bankalara teminata verilerek kredi kullanılacağı, bankaların vesaik mukabili işleme garantör olmayacağını, Türk Eximbank ihracat kredi sigortası ile alacak sigortası yaptırılarak riskin azaltılacağını bilir.
Anlar: Uluslararası ticaret odalarının evrensel kurallarını ve ilgili broşürlerin kurallarını anlar.
Yapar: Uluslararası ticarette ödeme şekillerinin gerek ithalatçı, gerekse ihracatçı açısından tüm sorumluluklarının, risk ve avantajlarının neler olduğunu kavrayıp, bu alanda yapacağı yazışma ve sözleşmelerde bu kurallar çerçevesinde işlemleri hatasız yapar. Ödeme şekillerinin finansman kullanımının kurallarını anlar ve yapar.

HEDEF KİTLE

Dış ticaret operasyon, dış ticaret pazarlama, finans ve krediler bölümü çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dış Ticarette Ödeme ve Sorumlulukların Karşılaştırılması
 • Dış Ticarette Ödeme Şekillerine Göre İthalatçı ve İhracatçı için Riskli Durumlar
 • Peşin Ödeme ve İşlem Adımları
  • Peşin Ödemede Risk
  • Peşin Ödemede Bankaların Sorumluluk ve Takibi
 • Mal Mukabili Ödeme ve İşlem Adımları
  • Mal Mukabilinde Bankaların Sorumluluğu
  • Mal Mukabili İşlemde Bankaların Kambiyo Takibi
 • Vesaik Mukabili ve İşlem Adımları
  • Uniform Rules For Collections-URC 522
  • Tam Takım Vesaik Mukabili İhracat ve İthalat Evraklarının İncelenmesi
  • Vesaik Mukabili Gerçek Römiz Mektubu (Schedule Letter)
  • Vesaik Mukabili İşlemde Bankaların Sorumluluğu
  • Tahsil Vesaikinin İhracatçı ve İthalatçı Açısından Risk ve Avantajları
  • Tahsil Vesaiki Temliki Karşılığında İhracat Döviz Kredisi Verilmesinin Esasları
  • Tahsil Vesaikinde Bulunan Deniz Konşimentosunun Şartları
  • Bankaların Tahsil Vesaikini İncelerken Dikkat Ettiği Hususlar
  • Vesaik Mukabili İşlemde Alacak Sigortası ve Türk Eximbank
   • Türk Eximbank’ın Garantör Olmayacağı Hususlar Var mıdır?
   • Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortasının İhracatçıya Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
  • Sigorta Poliçesi İthalatçı Tarafından Yaptırılmış Olan Vesaik Mukabili İhracat Evrakları Ne Şekilde Kredi Teminatına Alınır?
  • Döviz Kredisi İhracat Taahhüdü
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili ve İşlem Adımları
  • Senet ile Poliçe Arasındaki Ortak Hususlar ve Farklar
   • Poliçe Borçlusu ve Alacaklısı
   • Poliçenin Avalist-Garantörü
   • Poliçede Tanzim Tarihi
   • Poliçede Vade Tarihi
   • Poliçenin Tutarı
  • Poliçenin Ticari İşlemlerde Kullanılması ve Ticari Faturayla İlişkilendirilmesi
  • Poliçenin Ödeme Taahhüdü
  • Borçlusu Tarafından Vadesinde Ödenmeyen Avalli Poliçelerin Akibeti 
  • Poliçenin Cirosu
  • Kabul Kredili Banka Avalli İşlem
  • Poliçede Müşteri Kabulu ve Banka Avali-Garantili Poliçeler
   • Banka Avalli Poliçelerin Kredi Teminatını Oluşturması
   • Banka Avalli Poliçelerin İskontosu Olur mu?
   • İskontoya Tabii Tutulacak Banka Avalli Poliçe İçin İşlem Adımları
   • Bankanın Aval Verdiği Poliçe Protesto Olur mu, Yaratacağı Risk Nedir?
   • Banka Avalli Poliçenin Postada Kaybolması Halinde Bankalardan Yeni Poliçe Talep Edilebilir mi?
   • Kabul Kredili Müşteri Kabullü, Banka Avalli Poliçeler
  • Poliçelerin Finansmanda Kullanılması
  • Banka Avalli Poliçelerin Kredi Teminatında Kullanılması, Finansman Yaratılması
  • Garantisiz Poliçelerin Finansmanda Kullanılması
  • P/N (Promıssory Note) Dış Ticarette İşleyişi Nasıldır?
   • P/N ile Poliçe Arasındaki Fark
   • Garantili/ Avalli P/N ve İskonto
   • Garantisiz P/N Özellikleri
 • Postfinansmanda İşlem Adımları
  • Postfinansmanın İthalatçı Tarafından Kullanılması
  • Postfinansmanın Banka Tarafından Kullanılması
  • Postfinansman Gelirinden Nemalanma
  • Postfinansman Vadeleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Kıyaslama, Raporlama ve Sunum, Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: