Bilinçli Yönetim ve Liderlik


foto

AMAÇ

Bilimsel temelli bilgilerle desteklenen yönetim ve liderlik davranış modelleri yoluyla katılımcıların yönetme ve liderlik yapma, sorumluluklarını bilinçli olarak yerine getirme ve enerjilerini doğru harcayarak verimli sonuçlar üretebilme becerisi kazanmalarıdır.

ODAK NOKTALARI

#Yönetici #Lider #Zihnin İşleyiş Mekanizmaları #Takım Kurma #Performans Geliştirme #Takım Motivasyonu

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Takımını nasıl kuracağını, takım bireylerini nasıl geliştirebileceğini ve doğru iletişim ve liderlik stiliyle onları nasıl istikrarlı olarak başarıya yönlendirebileceğini bilir.
Anlar: Takımda bağlılık, özgüven ve sadakati oluşturan ve koruyan aynı zamanda takım üyelerinin motivasyonlarını güçlendirerek verimliliklerini artıran davranış modellerini anlar.
Yapar: Lideri olduğu takımıyla kendisinden beklenen hedeflere ulaşır.

HEDEF KİTLE

Başarısından sorumlu olduğu bir takım veya birimin yönetim sorumluluğunu üstlenen yönetici ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bir Yöneticiden Beklenenler
  • Planlama, Organizasyon, Yönlendirme, Takip ve Kontrol
 • Yöneticilikte Yetkinlikler
  •   İletişim, Analiz ve Yaptırım
 • Liderlik
  •   Yöneticilikten Liderliğe
  •   Liderde Olması Gereken Vasıflar
  •   Hedefler
  •   Takım Bireyleri
 • Liderlik Stilleri ve Performans Geliştirme
  •   İş Başında Performans Geliştirme
  •   Geri Bildirim Amacı ve Türleri
  •   Durumsal Liderlik Stilleri
  •   Koçluk
   •   Koçluk Çeşitleri
   •   Koçluk Biçimleri
   •   Koçlukta HGSH (GROW) Modeli
 • Takım Motivasyonu
  • Motivasyon ve Motivasyon Kaynakları
  • Takım Motivasyonu Kanunları ve Motivasyon Araçları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik, İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme, Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Kuşaklararası İletişim, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme