SQL ile Analiz


foto

AMAÇ

Veri tabanı temel kavramlarını öğrenip, SQL dili ile sorgulama yapma becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Veri Tabloları #Tablolara Erişim #SQL İfadeleri #Tabloları İlişkilendirmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri tabanı kavramını, tablo yapısını, SQL dilini bilir.
Anlar: Bir veri tabanından veri sorgulanması için nelerin gerekli olduğunu ve hangi yöntemleri kullanması gerektiğini anlar.
Yapar: SQL dilini kullanarak, veri tabanı tablolarından istenilen verilerin sorgulaması yapar.

HEDEF KİTLE

Veri süreçlerine hakim olan (orta-ileri düzey MS Excel bilgisi ve/veya MS PowerBI, SAP Business Object, Oracle BI, qlikView vb. iş zekası ya da raporlama ürünlerinde tecrübe gibi) ancak hiç SQL bilgisine sahip olmayan ya da sınırlı beceriye sahip olan çalışanların katılımına uygundur. SQL sorgulama dili olduğu için veri sistemleri ile uğraşan herkesin kullanabileceği bir dildir. BT Ekipleri (Veri Tabanı Uzmanları, Yazılımcılar, Raporlama Uzmanları, İş Analistleri vb.) haricinde bu dili öğrenip veri analizi yapmak isteyen diğer ekiplerin de katılımı uygundur.

İÇERİK

 • Introduction
 • Retrieving Data using the SQL SELECT Statement
 • Restricting and Sorting Data
 • Using Single-Row Functions to Customize Output
 • Using Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
 • Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
 • Using Subqueries to Solve Queries
 • Using the SET Operators
 • Managing Tables using DML statements
 • Introduction to Data Definition Language
 • Introduction to Data Dictionary Views
 • Creating Sequences, Synonyms, Indexes
 • Creating Views
 • Managing Schema Objects
 • Retrieving Data by Using Subqueries
 • Manipulating Data by Using Subqueries
 • Controlling User Access
 • Manipulating Data
 • Managing Data in Different Time Zones

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık

NOT

Eğitimden önce, katılımcıların ücretsiz olarak oluşturulabilen bir Oracle hesabı açması gerekecektir.