Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Mevzuatı Kapsamında Yeni Yönetmelik ve Tebliğin Getirdikleri


foto

AMAÇ

6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”da 7192 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, BDDK’dan TCMB’ye yetki devri, TCMB tarafından 01 Aralık 2021’de yayımlanan Yeni Yönetmelik ve Yeni Tebliğ’e ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Elektronik Para Kuruluşları #Ödeme Kuruluşları #Ödeme Hizmetleri #6493 sy. Kanun #7192 sy. Kanun #Yeni Yönetmelik #Yeni Tebliğ

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da 7192 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, TCMB’ye yetki devrinin getirdikleri, yeni yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ’in hükümleri, uygulaması ve sektördeki gelişmeleri bilir.
Anlar: Ödeme hizmetleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları hakkında ilgili mevzuatın değişikliklerine ve ikincil düzenlemelerine ilişkin hukuki alt yapıyı ve uygulamasını anlar.
Yapar: Tüm verilen bilgiler ve örnekler ışığında; ilgili mevzuat hükümlerini, uygulamasını, usul ve esaslarını anlayarak yorumlar, analiz yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda ödeme hizmetleri ile ilgili faaliyet yürüten birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama, ürün ve başvuru güvenliği gibi konuyla ilgili departmanlarda ve şubelerde çalışan kişiler ile konuya ilgi duyan çalışanların katılımına uygundur..

İÇERİK

  • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da 7192 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
  • BDDK'dan TCMB’ye Devir
  • TCMB tarafından Yayımlanan Yeni Yönetmelik ve Tebliğ Neler Getirdi?
  • Yeni İkincil Düzenlemeler Kapsamında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Uyum Süreçleri
  • Açık Bankacılık Hükümleri
  • Yaptırımlar ve Önlemler
  • Süreler ve Mali Hükümler
  • Sektörden Haberler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: