Excel Sorgular ve Ham Veriyi Otomatik Düzenleme İşlemleri


foto

AMAÇ

Farklı kaynaklardaki farklı dosya formatlarına sahip verilerden rapor üretmek için, katılımcılara verileri uygun formatta birleştirme ve düzenleme işlemlerini otomatik hale getirmelerini sağlayacak beceriler kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Veri #Veri Düzenleme #Otomatik Düzenleme #Bir Kere Düzenle

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Excel sorgularını bilir.
Anlar: Farklı kaynaklardaki verilerden tek bir veri kümesi oluşturmayı ve yeni veri eklendikçe veri düzenleme işlemlerinin otomatik gerçekleşeceğini anlar.
Yapar: Farklı veri kaynaklarındaki verilerden raporlamaya uygun düzenlenmiş listeler yapar.

HEDEF KİTLE

Yoğun olarak Excel uygulamasını kullanan, periyodik raporlar hazırlayan, farklı kaynaklardaki farklı verileri birleştirerek rapor oluşturan ve çok fazla sayıda veri düzenleme işlemini bir kere planlayarak otomatikleştirme ihtiyacı duyan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Veri Alma
  • Power Query Nedir?
  • Excel Get & Transform Grubu
  • Mevcut Excel’deki Veriden Sorgu Oluşturmak
  • Farklı Workbook Verisinden Sorgu Oluşturmak
  • Aynı Çalışma Kitabındaki Farklı Sayfalarından Ortak Sorgu Oluşturmak
  • Text / Csv Verilerinden Sorgu Oluşturmak
  • Web Sorgusu Oluşturmak
  • Klasör İçerisindeki Birden Fazla Dosyadan Sorgu Oluşturmak
  • Veri Tabanından Sorgu Oluşturmak
  • Veri Kaynağı Ayarlarını Yönetmek
 • Sorgu Araçlarıyla Veri Düzenleme
  • Sorgu Veri Düzenleme Araçları
  • Filtreleme İşlemleri: Veri Seçimine Karar Vermek
  • Ortak Dönüşümler Gerçekleştirmek
  • Yinelenen Kayıtları Kaldırmak
  • Boş Değerleri Değiştirmek
  • Sütunları Birleştirmek
  • Format Değişikliği
  • Metin Bulma ve Değiştirme
  • Metni Kırpma ve Temizleme
  • Sütunları Bölme
  • Verileri Tabular Yapıya Döndürme (Pivot & Unpivot)
  • Hesaplanmış Özel Sütunlar Oluşturmak
  • Koşula Göre Özel Sütunlar Oluşturmak
  • Veri Türü Dönüşümleri
  • Verileri Gruplama ve Birleştirme
  • Transpose İşlemleri
  • Sorguları Birlikte Kullanarak Yeni Sorgular Oluşturmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: