Excel Sorgular ve Ham Veriyi Otomatik Düzenleme İşlemleri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, Microsoft Office Programlarından Excel’de farklı kaynaklardan, farklı dosya formatlarına sahip verilerle raporlar oluşturmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Microsoft #Office #Excel #PowerQuery #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Excelde verilerin bir editör üzerinden düzenlenebileceğini bilir.
Anlar: Sorgu düzenleyicisi penceresini kullanarak büyük verilerle daha hızlı çalışmayı sağlar.
Yapar: Farklı kaynaklardan verileri otomatik olarak birleştirir ve düzenler.

HEDEF KİTLE

Yoğun olarak Excel uygulamasını kullanan, periyodik raporlar hazırlayan, farklı kaynaklardaki farklı verileri birleştirerek rapor oluşturan ve çok fazla sayıda veri düzenleme işlemini bir kere planlayarak otomatikleştirme ihtiyacı duyan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Power Query Nedir?
 • Excel Get & Transform Grubu
 • ETL Süreci Nedir?
 • Extract (Veri Alma)
  • Açık Excel dosyasındaki Tablo veya Aralıktan
  • Farklı Excel dosyasından
  • CSV dosyasından
  • Metin dosyasından
  • Veri tabanından (Access)
  • PDF dosyasından
  • Klasörden
  • Webten
  • Sorguları Gruplama
 • Transform (Dönüştürme ve Birleştirme)
  • Dönüştürme
  • Sütun Ekleme
  • Dosyaları Birleştirme
  • Ekleme (Append-Sorguları)
  • Sorguları Birleştirme
 • Load (Yükleme)
  • Tablo Olarak Yükleme
  • Pivot Table Raporu Olarak Yükleme
  • Pivot Chart Olarak Yükleme
  • Yalnızca Bağlantı Oluşturma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Öğrenme İştahı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur Yazarlık, Öğrenme Stratejileri