FATF Gri Liste Ülkelerinin Değerlendirme Raporları ve Gri Listeden Çıkmak için Yasal Uyum Trendleri


foto

AMAÇ

Gri liste izlemesinde olan ülkelerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konulu sektörel ve stratejik zayıflık bulgularını karşılaştırarak, FATF inceleme metodlarının aktarılması, gri listeden çıkabilmek için stratejik zayıflıklar hakkında önerilen yasal uyum çalışmaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Suçlar #Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi #Terörün Finansmanının Önlenmesi #FATF

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: FATF'ın gri listeye aldığı ülkeler hakkında verdiği ülke değerlendirme raporlarının ana bulgularını bilir.
Anlar: FATF'ın ülke değerlendirmelerinde sektörel stratejik zayıflıkları tespit etmede kullandığı temel metodolojileri anlar.
Yapar: Gri listeden çıkabilmek için sektörünün gerektirdiği yasal uyum trendlerini uygulayarak, sorumluluk düzeyine göre risk yönetimi aksiyonu alır.

HEDEF KİTLE

Kara para aklama/ fraud önleme konularıyla ilgili bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • FATF Genel ve Özel Tavsiye Kararları ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörist Finansmanı'nın Önlenmesi Hakkında Türk Yerel Mevzuatının Çapraz Karşılaştırması
  • FATF'ın Türkiye Ülke Değerlendirme ve Takip Raporları (2007, 2014 Takip, 2019 ve 2021) ile FATF'ın Gri Listeye Aldığı Ülkelerin Değerlendirme Raporları'ndaki Temel Stratejik Zayıflıklar
  • FATF'ın Gri Listeye Alma Kararını Verirken Dikkate Aldığı Sektörel Uyum Kriterleri ve İnceleme Metodolojisinin Açıklanması
  • Türkiye'nin Gri Listeden Çıkabilmesi İçin Sektörel Tespitleri Düzeltmede Uygulanabilecek Emsal Yasal Uyum Trendleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: