Nicel Karar Alma Yöntemleri


foto

AMAÇ

Kişi ve kurumlar için optimum sonuçlar üretecek nitel ve nicel karar yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Optimizasyon #Sayısal Karar Alma #Karar Alma Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Karar alma sürecini ve oyun kuramının nasıl işlediğini bilir. Belirli, belirsiz ve risk ortamında karar alma araçlarının farklı olduğunu bilir.
Anlar: Sayısal yöntemleri kullanarak doğru ve verimli kararlar alabileceğini kavrar. Sayısal yöntemlerle karar almanın kolay araçları olduğunu anlar.
Yapar: Karar verme araçlarını kullanarak rasyonel karar verir. Karar verme sürecinde rasyonel stratejiler geliştirir.

HEDEF KİTLE

Sayısal yöntemleri kullanarak rasyonel karar alma sürecini ve araçlarını öğrenmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Karar Analizi Nedir?
 • Karar Vermek Neden Zordur?
 • Karar Ortamları
  • Belirlilik Ortamında Karar Verme
  • Belirsizlik Ortamında Karar Verme
  • Risk Ortamında Karar Verme
 • Karar Ağaçları
 • Oyun Kuramı
  • Strateji Sayılarına Göre Oyunlar
  • Arı ve Karma Stratejiler
  • Mahkumlar Açmazı
 • Çok Kriterli Karar Verme
  • AHP
  • ELECTRE Yöntemi
  • TOPSIS Yöntemi
  • VIKOR Yöntemi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: