İş Hayatında Hikayeleştirme Sanatı


foto

AMAÇ

Etkili hikayeler yaratmayı sağlayacak düşünme yöntemlerini paylaşmak ve katılımcıların bu yöntemleri işyerinde kullanma yetisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Hikayeleştirme #Etkileme #İlham Verme #İfade ve İletişim Becerisi #İkna Etme #Anlama ve Analiz Etme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hikayeleştirme yöntemlerini ve hikaye kurgusunu bilir. Tek fikre odaklı, çarpıcı, ilgi çekici, ilham verici, şirket marka değerlerine uygun aksiyon aldırtacak hikayeler yaratmasını bilir. Etkili hikayeler yaratmasını sağlayacak düşünme yöntemlerini ve bu yöntemleri kullanmayı bilir.
Anlar: Şirket içerisindeki diğer disiplinlere kendi bakış açısını aktarabilir ve her türlü hedef kitleyi iyi anlar ve iyi analiz edebilir.
Yapar: Etkili hikayeler yaratmasını sağlayacak düşünme yöntemlerini kullanarak kendini etkin ifade eder. Hikayeler kurgulayarak ilham verici çözümler sunar ve bağlantıda olduğu ast ve üstleriyle iletişimini güçlendirir, ikna eder.

HEDEF KİTLE

Hikayeleştirme kurgusunu ve yöntemlerini kullanarak iletişim becerilerini geliştirmeyi, kendini daha iyi ifade etmeyi ve ikna edici olmayı isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Yaşamında Hikayelerin Yeri ve Verilerin Hikayelere Göre Daha Etkisiz Olduğu Durumlar
  • Tek Boyutlu Anlatımdan Üç Boyutlu Anlatıma Geçmek
  • Tuzak Sorulara Etkili Yanıt Vermek
  • Tünel Görüşünden Kurtarmak
  • Söylemeden Söylemek
  • İnisiyatif Almaya Zorlamak
  • Etkileyici Demo Yapmak
  • Direktif Vermeden Görev Vermek
  • Olumsuz Şartlarda Olumlu Bir Hava Yaratmak
  • Gerginlik Yaratmadan Olumsuz Yanıt Vermek
 • Etkili Bir Hikayenin ve Hikayecinin Özellikleri Etkileyici Bir Hikayenin Bileşenleri - SMILE Modeli
 • Usta Konuşmacılardan Öğrendiğimiz 23 Hikaye Anlatım Yöntemi
  • Hikayeye Etkili Başlangıç Yapmak
  • Bir Hikayeyi Çekici Kılan Gizli Unsurlar
  • Karakterleri Zihinlerde Canlandırmak
  • Zihinlerde Bir Sinema Filmi Yaratmak
  • Hikayenin İnandırıcılığını Artıran Detaylar Eklemek
  • Pozitif Hikayelerin Gücü
  • Kıvılcım, Değişim ve Kıssadan Hisse
 • Çağlar Boyu Değişmeyen Hikâye Kurgusu: Kahramanın Yolculuğu
  • Kahramanı ve Mentoru Tanımak
  • Dinleyicinin Titreşim Frekansını Yakalamak ve Dinleyiciyi Sürüklemek
  • Kahramanın Sen Değil Dinleyici Olduğunu Unutmamak
  • Kahramanı Sunumdan Önce Tanımak
  • Dinleyiciyi Segmente Etmek
  • Mentorluk Görevinin Sende Olduğunu Hatırlamak
  • Ortak Zemin Yaratmak
 • Yolculuğu Tanımlamak
  • Dinleyicinin/ Kahramanın Hikayesini Yazmak
  • Hikayenin Ana Fikrini Aklından Çıkarmamak
 • Dinleyiciye Eşiği Atlatmak
  • Dramatizasyonun Özü: Kontrast
  • Risk Almaya Değeceğini Unutmamak
  • Dinleyicinin Olası Direncine Gönderme Yapmak
 • Veriler, Sunumlar ve Hikayeler
  • Slayt Hazırlama Fikir Hazırla!
  • Teknoloji'den Medet Umma, İnsani Etkiye Odaklan!
  • Tasarımcı Gibi Düşün!
  • Tablolar, Diagramlar ve Resimler 
  • Sunumu Hareketlendir, Hikayeye Dönüşsün!
 • Hikayeye Dönüştürme Atölyesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratmak, Merak ve Keşfetmek, Takım Çalışması ve İşbirliği, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme, Yetenek, Yönetimi/ Optimizasyonu
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik