Çözüm Yönelimlilik İle Stres ve Kaygı Yönetimi


foto

AMAÇ

Stresten ve kaygıdan bir hastalık veya kaçınılması gereken olumsuz bir durum gibi bahsedilir. Olumsuz olan; stres ve kaygı hissetmek değil, bunları nasıl yaşadığımızdır. Eğitimin amacı, çevresel şartlar değişmediğinde, stres ve kaygı yaratan koşullarla nasıl başa çıkılabileceği ve duyguların nasıl yönetilebileceği konusunda beceri kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İç İletişim #Farkındalık #Stres #Kaygı Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Stres ve kaygı ile ilgili bilgilere sahip olur.
Anlar: Stres ve kaygı mekanizmasını anlar.
Yapar: Farkındalığı artar. Stres ve kaygısını daha etkili yönetir.

HEDEF KİTLE

Stres ve kaygıyla başa çıkmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stres
  • Geçmişten Günümüze Stres
  • Günümüz Stres Yaklaşımı
  • Stresle Başa Çıkma Davranışları
  • Stres Yönetiminde Beş Yol
   • Vücut: Nefes Alma ve Gevşeme Alıştırmaları
   • Düşünce: Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması (Akılcı Olmayan Düşünme Şekilleri Yerine Gelen Alternatif Düşünme Şekilleri)
   • Duygu: Elastik Duygular ve Bunların Olumlu Hale Dönüştürülmesi
   • Davranış: Yeni Davranış Örüntüleri
   • Anlam: Stres Yaratan Durumda Bizim için Önemli Olanı Bulma
 • Kaygı
  • Günümüz Toplumunda Stres ve Kaygı
  • Normal ve Patolojik Kaygı
  • Kaygı Bozuklukları
  • Günlük Kaygıyı Yönetme
 • Çözüm Yönelimlilik Yaklaşımı
  • Probleme ve Problemin Oluştuğu Çevreye Ayrıntılı Bakmak
  • Olaylarla Duyguları Ayırmak
  • Çözümlere Yönelmek
  • Çözüm Yönelimlilik Araç ve Teknikleri
   • Algı Sürecini Tanımak
   • Nedensellik Arama Yerine Dairesel Sorgulama
   • Problem Yerine Çözüme Yönelmek
   • Odak Değiştirmek
   • İstisnalar
   • Değerlendirme Ölçekleri
   • Mucize Sorular
   • Aynı Çözüm için Farklı Seçenekler
   • Kaynak ve Güçlü Yönlerin Farkına Varma
   • Geleceğe Yönelme
   • Hayal Dünyasına Açılma
 • Çözüm Yönelimlilikle Kaygı Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim