Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği


foto

AMAÇ

Finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`in kullanımını öğretmek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Fiyatlama #Karlılık #Korunma #Risk Yönetimi #Ürün Maliyeti Yönetimi #Faiz

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Getiri ve maliyet hesaplamalarını yapmayı bilir.
Anlar: Farklı finansal durumlar arasındaki ilişkiyi ve işlemlerin müşteri ve banka karlılığına etkisini anlar.
Yapar: Maliyet analizi ve doğru fiyatlama yapar.

HEDEF KİTLE

Bankacılığa yeni başlayanlar, yönetici adayları, orta seviye yöneticiler ve tüm pazarlama grubu çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yüzde Hesap Yöntemi
 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer
  • İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer
  • Getirinin Enflasyondan Arındırılması
  • Anüite Hesapları
 • Proje Değerlendirmede Finansal Matematik
  • Net Şimdiki Değer Yöntemi
  • İç Verim Oranı Yöntemi
  • Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi
 • Banka İşlemlerinde Finansal Matematik
  • Fonlama Maliyeti
  • Hazine Bonosu Fiyatlaması
  • Tahvil Fiyatlaması
 • Konut ve Tüketici Kredileri
  • Konut Kredisi Ödeme Tablosu Hazırlama (Excel ile)
  • Tüketici Kredisi Ödeme Tablosu Hazırlama (Excel ile)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim sonrasında öğrenilenlerin pekiştirilebileceği, "Oyun Oynayarak Finansal Matematik Mobil Uygulaması" ve ders notu ve destek materyallerinin yer aldığı "Mikro Öğrenme Platformuna" erişim imkanı sağlanacaktır.