Veri Analizi ve İşlemede Enigmatik Yaklaşım


foto

AMAÇ

İş süreçlerini moleküllerine ayırarak analiz etmeyi sağlayacak yeni yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Analitik Düşünme #Veri Damıtma #Bilginin İş Dönüşümü #Atmosfer Transferi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İşi için en kullanışlı bilgiye ulaşmanın kısa yollarını bilir.
Anlar: Profesyonel bilgiyi tanır ve en uygun işleme yöntemini seçer.
Yapar: Görev tanımına uygun mesleki bilgileri işe aktarır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Satır Arası Tercümanlığı
 • Veri Damıtma
 • Ölçülebilirlik ve Sürdürülebilirlik İçin Sayısal Sevinçlerin Artırılması
 • Bilginin İşe Aktarımı ve Görünürlüğü 
 • Anonim Bilginin Mülkiyet Sorunu
 • Düşünen Ofis
 • Uzaktan Algı Yönetimi
 • Çoklu Zeka Antrenmanları
 • Kurumsal Filtreler
 • Zihindeki Ödem ve Bağışıklığın Azaltılması
 • Operasyonel Diyet: Fazlalıkların Atılması
 • Akıl Yürütmede Akut Tıkanıklar
 • Retrospektİf Çalısması: Kurumsal Verilerin Raf Ömrü Atölyesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: