Enflasyon Ortamında Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerini aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Enflasyon #Oran Analizi #Nakit Akış Analizi #Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi #Enflasyon Muhasebesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerini ve düzeltme yöntemlerini bilir.
Anlar: Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini anlar.
Yapar: Enflasyon ortamında finansal analiz yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal analiz, kredi tahsis, kredi izleme, sorunlu kredi yönetimi birimlerinde görev yapan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Enflasyonun Etkileri
  • Faaliyet Performansı- Gelir Tablosu
  • Nakit Akışları
  •  Finansal Durum- Bilanço
 • Enflasyonun Oranlara Etkileri           
  • Borçlanma Analizi
  • Likidite Analizi
  • Karlılık Analizi
  • Faaliyet Analizi
  • Büyüme Analizi
 • Enflasyonun Nakit Akışlarına Etkileri
  • İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
  • Yatırım ve Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
 • Enflasyon Ortamında Finansal Tabloların Düzeltilmesinde Kullanılan Yöntemler: Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi ve Cari Değer Muhasebesi
 • Türkiye Muhasebe Standardı 29 - Yüksek  Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: