Sözleşmeler Hukuku


foto

AMAÇ

Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve imzalanması aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, bankacılık uygulamalarında sıklıkla kullanılan sözleşme türleri, pandemi ve benzer olağanüstü durumların sözleşmelere etkileri, sözleşmeye konulacak kayıtların önemi konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sözleşmelerin Kurulması #Sözleşmelerde Şekil Şartları #Taraf Ehliyeti #Hak ve Yükümlülükler #Genel İşlem Koşulları #İfa #Mücbir Sebep #Cezai Şart #Temerrüt

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sözleşmelerin her aşamasında uyulması gereken kuralları, dikkat edilmesi gereken konuları ve sözleşmelerin hukuken kesin deliller arasında olduğu ve dolayısıyla önemini bilir.
Anlar: Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde müşteriye nasıl çözümler üretilebileceğini, sözleşmelere konulabilecek kayıtların önemini, sözleşmelerin geçerliliği için gereken unsurların neler olduğunu, pandemi gibi olağanüstü hallerin sözleşmelere etkisini anlar.
Yapar: Sözleşmelerin hukuki düzenlemeler çerçevesinde analizini ve tebliğler ile yapılan bildirimlerin uygulamasını yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Borçlar Hukuku'nun Kaynakları
 • Sözleşme Tipleri ve Ana Sözleşme Maddeleri
 • Sözleşmenin Kuruluşu, Teklif ve Kabulü
 • Sözleşmelerde Şekil Şartları
 • Sözleşme Serbestisi ve İstisnaları ve Farklı Sözleşme Tiplerine İlişkin İstisnalar
 • Sözleşme Yapma Ehliyeti
 • Sözleşmelerin Geçersizliği
 • Genel İşlem Koşulları
 • Sözleşmelerde İradeyi Bozan Haller
 • Sözleşme Dilinin Seçilmesi ve Önemi
 • Sözleşmenin/ Borcun Nispiliği
 • İmza
 • Sıklıkla Karşılaşılan Sözleşme Türleri: Vekalet, Hizmet, Ödünç Sözleşmesi, Alacağın Devri
 • Taraflar ve Konunun Doğru Belirlenmesi
  • Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliği
 • Edim
 • Hak ve Yükümlülüklerin Belirlenmesi
 • Mücbir Sebep ve Hukuki Sonuçları
 • İfa ve İfa Engelleri
  • İfa Güçlüğü, Uyarlama Hakkı
  • Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları
 • Tazminat
 • Haksız Fiil/ Sözleşmeye Aykırılık Sebepleri
 • Sorumluluk Sınırlandırma Kayıtlarının Etkisi ve Geçerliliği
 • Fesih Hükümlerinin Düzenlenmesi
 • Cezai Şart Çeşitleri, Cezai Şart Belirlenmesi ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
 • Çerçeve Sözleşmelerin Sağladığı Koruma
 • Niyet Mektubu
 • Yetkili Yer ve Hukukun Seçilmesi
 • Sözleşmelerin Yorumlanması, Uyuşmazlık Durumları ve Çözümleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: