Uzaktan Çalışmada İletişimin Dengesi


foto

AMAÇ

Yeni ekonomi düzeni olarak devam edecek olan uzaktan çalışma sisteminde; sağlıklı, doğru iletişim kurarak "Bir Olma" bilincini yerleştirmek ve sürdürmek, uzak iletişimin yaratabileceği sorunları ortadan kaldırarak güven ortamını tesis etmek konusunda beceriler kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Uzaktan Yönetim #Uzaktan İletişim #İletişim Kazalarını Önleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İletişim araçlarını ve bu araçları uzaktan nasıl kullanacağını bilir.
Anlar: Bir işin doğru sonuçlanması işin sadece teknik bilginin yeterli olmadığı ve doğru iletişimin işin verimli sonuçlanmasındaki önemini anlar.
Yapar: İletişim araçlarını doğru kullanarak yanlış anlaşılmaları engeller, iş sonuçlarına olduğu gibi içsel huzura ve ekip huzuruna katkıda bulunarak "Bir Olma" bilincini geliştirir.

HEDEF KİTLE

İletişim becerilerini doğru araçlar kullanarak geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Zihnimizin Yapısı, Söz ve Davranışlarımıza Etkisi
 • İletişimi Yıkıcı Hale Getiren Alışkanlıklar
 • Ben Dili ve Sen Dili
 • İletişim Öğeleri
  • Kullandığımız Sözler: İncelik Sanatı
  • Ne Söylediğimiz ve Nasıl Söylediğimiz
 • Uzak İletişimde Nelere Dikkat Edilmelidir?
 • Bilgi ve Görev Nasıl Aktarılmalıdır?
 • Doğru İletişim Önerileri
  • Tepki Değil Yaklaşım Göstermek
  • Hata Yerine Çözüm Bulmak
  • Hangi Kelimeler Kullanılmalı Hangileri Kullanılmamalı?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: