NFT ile Mülkiyet Hakkı ve Dijital Paralar


foto

AMAÇ

NFT ile finans sektöründe yaşanacak değişimleri tartışmak, regülasyonları ve uygulamaları aktarmak ve dijitalleşen finans dünyasına katılımcıları hazırlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Dijitalleşme #Finansta Dijital Dönüşüm #NFT

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijitalleşen finansın kurumu, kurum müşterilerini ve paydaşları nasıl etkilediğini bilir. Bu dönüşümde NFT dünyasının hangi adımlardan geçtiğini bilir. Dijitalleşmenin ana bileşenlerini doğru yönetmenin kendisine, kuruma ve müşterilere sağladığı katkıyı bilir.
Anlar: Finanstaki dijital dönüşüm ve gelişimin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar. Değişen dünyada etkin olmanın yönetim aşamalarında etkisini anlar. Organizasyon ve kişisel gelişim için başarılı bir dijital dönüşüm yönetiminin nasıl gerçekleşebileceğini ve önemini anlar.
Yapar: Değişen finans dünyasındaki uygulamaların kendi kurumunda ve kariyerinde yaratacağı fark ile kurumdaki büyük resmin oluşturulmasında etkili olur. Dönüşüm yol haritasındaki nihai sonuçları farkına varır ve kendi departmanı ve etkileşimde olduğu paydaşlarda bilinirliliğin artmasına katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Dijitalleşen finansta yönergeleri okuyabilecek yetkinliğe sahip olmak, değişim ve dönüşümde etkin ve aktif rol almak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • NFT Nedir?
  • NFT Yatırım Aracı mıdır?
  • Ses Getiren NFT Projeleri
  • NFT ile Finansta Ne Değişti?
  • NFT'lere İzin Veren Regülasyonlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Bilinç ve Takip, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık, Kurumsal Girişimcilik