Temel Yazılım Test Eğitimi (İş Analistliği Programı)


foto

AMAÇ

Projelerin başarıya ulaşması için test aşamasında kullanılması gereken konularda en iyi uygulamalar ve uluslararası örnekler aktarılarak bilgi edindirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Yazılım Projeleri #İş Analizi #Yazılım Yaşam Döngüsü #Test Teknikleri #Test Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Test seviyelerini bilir. Test senaryosu ve test case tanımlamanın gerekliliklerini bilir. Test caselerini çıkarırken kullanılacak test tasarım tekniklerini bilir.
Anlar: Yazılım projelerinde test süreçlerini önemini ve canlıda karşılaşılan hataların olası etkilerini anlar.
Yapar: Yazılım projelerinde karşılaşılabilecek hata riskini azaltmak üzere, proje ile ilgili koşulması gereken test seviyelerini, test senaryolarını ve test caselerini tanımlayabilir. Tanımlanan testleri koşabilir. Test sonuçlarını değerlendirip raporlayabilir.

HEDEF KİTLE

Test Mühendisleri, Kalite Güvence Uzmanları, İş Analistleri, Sistem Analistleri, Programcılar, Yazılım Uzmanları, Proje Yöneticileri, Kurumsal Mimari Uzmanları, Yazılım Mimarlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yazılım Testinin Temelleri
  • Test Neden Gereklidir?
  • Yedi Test İlkesi
  • Temel Test Süreci
  • Testin Psikolojik Boyutu
  • Etik Kurallar
 • Yazılım Yaşam Döngüsü Boyunca Test
  • Yazılım Geliştirme Modelleri
  • Test Seviyeleri
  • Test Tipleri
  • Bakım Testleri
 • Statik Test Teknikleri
  • Statik Test Teknikleri ve Test Süreçleri
  • Gözden Geçirme
  • Araçlarla Gerçekleştirilen Statik Analiz
 • Test Tasarım Teknikleri
  • Test Tasarım Süreci
  • Test Tasarım Tekniği Kategorileri
  • Spesifikasyona Dayalı Teknikler (Kara Kutu)
  • Yapıya Dayalı Teknikler (Beyaz Kutu)
  • Tecrübeye Dayalı Teknikler
  • Test Tekniklerinin Seçimi
 • Test Yönetimi
  • Test Organizasyonu
  • Testlerin Planlanması ve Efor Tahminleri
  • Test İlerlemelerinin İzlenmesi ve Kontrolü
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Risk ve Test İlişkisi
  • Hata Yönetimi
 • Test için Araç Desteği
  • Test Araçlarının Tipleri
  • Araçların Etkin Kullanımı: Potansiyel Faydaları ve Riskleri
  • Aracın Organizasyona Tanıtılması

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: