Agile Scrum Eğitimi (İş Analistliği Programı)


foto

AMAÇ

Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır. Scrum, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanılan bir süreç altyapısıdır. Bir ürünü geliştirme tekniği veya süreci değildir. İçerisinde farklı süreçleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Bu eğitimin amacı, çerçevenin temellerini katılımcılara aktarmak ve katılımcıların yöntem konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Agile #Scrum #Çeviklik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı yazılım geliştirme yaklaşımlarının özelliklerini bilir. Çevikliği tanımlayabilir. Scrum çerçevesinde tanımlanan rolleri, etkinlikleri, eserleri ve çerçevenin kurallarını tanımlayabilir.
Anlar: İç ve dış müşteri ihtiyacının değişmesine karşılık bu ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmenin önemini anlar.
Yapar: Scrum çerçevesinde tanımlanan roller doğrultusunda, rollerin sorumluluklarını yetkinlikleri doğrultusunda yerine getirebilir. Çerçevede tanımlanan etkinliklerin gerekliliklerini yerine getirebilir.

HEDEF KİTLE

İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar, Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler, Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile yazılım geliştirme yaşam döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Scrum Altyapısı
  • Scrum
  • Scrum’daki Roller ve Sorumluluklar
  • Kurallar
  • Prensipler
  • Toplantılar
  • Geri Bildirim ve Kontrol Mekanizmaları
  • Çıktılar
 • Scrum & Agile
  • Scrum’ın Temelleri
  • Scrum’ın Agile İçindeki Yeri 
  • Scrum’ın Kazandırdığı Değer
  • Üretkenlik Artışı ve Temelindeki ‘Self-Organization’ Pratiği
 • Scrum’da Planlama
  • Product Backlog Yönetimi
  • Release Planlaması
  • Sprint’leri Planlama
  • Proje Gereksinimlerini Etkin Şekilde İfade Edebilme
  • Task’lerin Oluşturulması
 • Scrum’ın Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülebilmesi
  • Scrum Adaptasyonu, Geçiş Sürecinde Yapılan Yanlışlar ve Kaçınma Yolları
  • Adaptasyon Sürecindeki Zorluklar
  • Scrum’ı Hayata Geçirmek için Adımlar
 • Scrum Uygulaması/ Vaka Çalışması

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: