İş Analizi Eğitimi (İş Analistliği Programı)


foto

AMAÇ

Yazılım geliştirme projelerinin "İş Analizi" aşamasındaki bölümleri olan yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesi aşamalarında gereken yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Eğitimde; IIBA tarafından geliştirilen metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar aktarılmakta ve metodolojinin günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Yazılım Projeleri #İş Analizi #Gereksinimler #Waterfall #Agile #SDLC

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yazılım projelerinde iş analistinin rolünü bilir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tanımlayabilir. Yazılım geliştirme yaşam döngülerinde farklı yaklaşımlar doğrultusunda iş analistine düşen görevleri bilir.
Anlar: Yazılım projelerinin başarısında etkin ve verimli bir iş analizi çalışmasının projenin başarısına etkisini anlar.
Yapar: Bir yazılım projesi ile ilgili ihtiyaç doğrultusunda ihtiyaç sahipleri ile birlikte gereksinimlerin çıkarılması sürecini yürütür. Teknik ekiplerin geliştirme yapabilmeleri için bilgi ihtiyaçları doğrultusunda gereksinimleri teknik ekiplere anlaşılır ve kullanabilir modellerle aktarır. İhtiyaç sahiplerinin, ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm üretilmesine yardımcı olur.

HEDEF KİTLE

İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri/ Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar, Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler, İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında çalışanlar, İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Analizine Giriş
  • İş Analistinin Rolü
  • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
  • Gereksinimler
 • İş Analizi Planlama ve İzleme
  • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
  • Paydaş Katılımının Planlanması
  • İş Analizi Yönetişiminin Planlanması
  • Bilgi Yönetiminin Planlanması
  • Performans Gelişimlerinin Tespit Edilmesi
 • Ortaya Çıkarma ve İş Birliği
  • Ortaya Çıkarma Çalışmaları için Hazırlık
  • Ortaya Çıkarma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
  • Ortaya Çıkarma Çalışma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
  • İş Analizi Bilgilerinin İletişimi
  • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi
 • Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi
  • Gereksinimlerin İzlenmesi
  • Gereksinimlerin Bakımı
  • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
  • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
  • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Strateji Analizi
  • Mevcut Durumun Analiz Edilmesi
  • Hedef Durumun Tanımlanması
  • Risklerin Değerlendirilmesi
  • Değişim Stratejisinin Tanımlanması
 • Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı
  • Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi: İş Analizi  Teknikleri (Use Case, ER Diyagramları, Kullanıcı Hikayeleri, Aktivite Diyagramları vb.)
  • Gereksinimlerin Doğrulanması
  • Gereksinimlerin Onaylanması
  • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
  • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
  • Potansiyel Değerin Analiz Edilmesi ve Çözüm Önerilmesi
 • Çözümün Değerlendirilmesi
  • Çözüm Performansının Ölçümlenmesi
  • Performans Ölçümlerinin Analiz Edilmesi
  • Çözüm Sınırlarının Değerlendirilmesi
  • Kurum Sınırlarının Değerlendirilmesi
  • Çözüm Değerinin Arttırılması için Aksiyonların Önerilmesi

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: