Vadeli ve Türev İşlemler ve Bilanço Risk Yönetiminde Kullanımları


foto

AMAÇ

Vadeli ve türev işlemlerin bilanço içi risklerin yönetimi amacıyla nasıl kullanıldığının aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Yönetimi #Proaktif Davranmak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Vadeli ve türev işlemlerin temel mantığını bilir. Bu ürünlere ihtiyacı olan müşterileri tespit eder.
Anlar: Müşteri ihtiyacı ile ürünler arasındaki ilişkiyi kurabilir, müşteri ihtiyaçlarını anlar, risk yönetimi anlamında neler yapabileceğini anlar.
Yapar: Müşteriler ve fiyatlama yapan birimlerle gerekli iletişimi kurar ve ihtiyaca uygun ürünlerin fiyatlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yeni Dünya Düzeninde Finansal Piyasalara Bakış
 • Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
 • Risk Algısına Bakış
 • Vadeli ve Türev Piyasalar
  • Neden İhtiyaç Duyuyoruz?
  • Riskler ve Fırsatlar Nelerdir?
 • Önemli Tanımlar ve Ürünler
  • Swap
  • Forward
  • Futures
  • Opsiyon
 • Bilançolarda Risk Tespiti
 • Riskleri Kapatmak İçin Ne Zaman Harekete Geçmeliyiz?
 • Kaçınmamız Gereken Önemli Yanlışlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik