Anlamak ve Anlaşmak Nasıl Kolaylaşır?


foto

AMAÇ

Katılımcıların kendini ve karşısındakini daha iyi anlayarak daha iyi iletişim kurma becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim #Kendini ve Diğerini Anlamak #Şiddetsiz İletişim #Kendine Liderlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendi iletişim dinamiklerini bilir.
Anlar: İletişim problemlerinin nedenlerini anlar.
Yapar: İstediği sonuçlara göre iletişim kurar.

HEDEF KİTLE

İletişim dinamiklerini anlamak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İletişimin Temelleri
  • Temas İletisi Nedir?
  • İletişimin Anlamı Nedir?
  • Kendimizle ve Diğerleriyle İletişim Kurma Biçimimiz
  • 4 Yaşam Pozisyonu
  • Tutarlı Duygu, Düşünce, Davranış Biçimlerinin Oluşumu
   • 3 Ego Durumu: Yaşamımızdaki Etkileri
   • Tamamlayıcı, Çapraz ve Gizil Transaksiyonlar: İletişim Kalitemize Etkileri
 • Kişilik Nasıl Oluşur?
  • Kişilik Yapıları ve İletişim Kurma Biçimleri
  • Yakınlık, Sahicilik Nasıl Mümkün?
 • İletişim Kurma Yollarımız
  • Etkinlikler
  • Ritüeller
  • Vakit Geçirme Oyunları
  • Psikolojik Oyunlar
   • Başlıca Ego Oyunları
   • Ego Oyunlarına Neden Başvururuz?
  • Geri Çekilme
  • Samimiyet
 • İyi İletişim Nasıl Olur?
 • Şiddetsiz İletişim
  • Şiddetsiz İletişim ve Adımları
  • Şiddetsiz İletişimi Neler Engeller?
  • Şiddetsiz İletişim ve Empati Bağlantısı
  • Neler Bizi Empatiden Uzaklaştırır?
  • Kendimize Şiddetsiz İletişimi Nasıl Geliştiririz?
  • Öfke Nedir, Neden Oluşur, Nasıl Yönetlir?
  • İletişimde Değişim Nasıl Mümkün?
  • Değişim Nasıl Olur?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme