Dört Adımda Yaratıcı Problem Çözmek


foto

AMAÇ

Problemlere farklı bakma, alternatif ve yaratıcı çözümler üretme ve karşı tarafı ikna eden sunumlar yapma becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Tepkisel #Etkisel (Proaktif) #Yaratıcılık #Bakış Açısını Genişletme #Ezberden Çıkma #Balık Kılçığı #5 Neden #Beyin Fırtınası #Çözümleri Önceliklendirmek #Aksiyon Planı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dört adımda problemi analiz etmeyi bilir. Problemin kök nedenine iner. Yaratıcı düşünmek için farklı metotlar kullanmayı bilir. Çözümleri nasıl planlayacağını ve önceliklendireceğini bilir. Yaptıklarını karşı tarafa nasıl aktaracağını bilir.
Anlar: Yaratıcılık için ezberden çıkmak gerekir. Problemi nasıl analiz edeceğini anlar. Yaratıcı çözümler bulmanın da metodu olduğunu anlar. Problemlerin dört adımla analiz edilip çözülebileceğini anlar.
Yapar: Problemi proaktif hedef cümlesine çevirir. "Balık Kılçığı" ve "5 Neden" yöntemleri ile problemin kök nedenini bulur. Çözüm üretmek için farklı metotlar uygular. Çözümleri öncelik sırasına göre planlar, aksiyon planı oluşturur ve sunar.

HEDEF KİTLE

Problem çözen, analitik düşünen, yaratıcı bakış açısı kazanmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Durumlar Karşısında Nasıl Tepki Veriyoruz?
  • Tepkisel/ Etkisel Yaklaşım
  • Davranışımızı Nasıl Seçeriz ve Çözüm Odaklı Düşünürüz?
 • Yaratıcılığı Neler Engeller?
  • Altı Şapka Tekniği ile Farklı Bakış Açıları Kazanmak
  • Dört Aşamada Problem Odaklı Yerine Çözüm Odaklı Davranış
   • Giriş- Başlama
    • Proaktif Hedef Cümlesi
    • Kök Neden Bulma/ Balık Kılçığı Metodu/ 5 Neden
   • Genişleme- Çözüm Üretme
    • Beyin Fırtınası/ Beyin Yazılımı
    • Zihin Haritası
    • Uzaklaştırmak/ Yerine Koymak
    • Yaratıcılığı Destekleyen Kelimelerin Kullanımı
   • Daraltma- Seçim
    • Sınıflandırmak ve Elemek
   • Kapanış- Aksiyon Planı Oluşturma
    • 5N1K/ Değişim Seviyeleri Üzerinden Sunum

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetmek, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği