Pazarlamadaki Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm


foto

AMAÇ

Pazarlama dünyasındaki güncel gelişmeleri aktararak, hedef kitleye etkin ulaşma ve sürdürülebilir başarıyı yakalama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Pazarlama #Dijitalleşme #Dijital Marka Yönetimi #Dijital Pazarlama #Dijital Dönüşüm

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni pazarlama trendlerini ve dijital bankacılık sektörüne yansımalarını bilir. Doğru pazarlama stratejisini kullanmayı bilir.
Anlar: Geleneksel pazarlama ve dijital pazarlamanın farklarını anlar.
Yapar: Sürekli dönüşüme uğrayan dijital dünyadaki müşteri trendlerini hızlıca analiz eder. Yenilikçi içerikler üretme kabiliyeti gelişir. Dijital dünyada müşteri odaklı bir pazarlama stratejisini hem kendi markası hem de işinde oluşturur.

HEDEF KİTLE

Dijital pazarlama ve dijital markalaşmaya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Pazarlamanın Yeni Tanımı
 • Değişen Tüketici Müşteri Davranışları
 • Gerilla Pazarlama
 • Dijital Pazarlama
 • Yedi Adımda Dijital Markalaşma
 • Dijital Dünya’da Konumlanma Süreci
 • Amazon Hikayesi
 • Dijital Dünya’da Markalaşma Örnekleri
 • Dijital Bankacılıkta Markalaşma
 • Big Data
 • SEO
 • Nöro Pazarlama
 • Alışverişçi Pazarlaması (Shopper Marketing)
 • Dünya’dan ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik