Yapay Zeka, Data Analitiği ve Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları


foto

AMAÇ

Bankacılıkta segmentasyondan, kampanyalara, fraud yönetiminden, otomatik dokümantasyona, şubesiz bankacılık uygulamalarından, kişiselleştirmeye kadar pek çok alanda yer alan yapay zeka (AI) uygulamalarının statüsünü, diğer teknolojiler ile ilişkisini ve etkileşimini, bankacılığı dönüştüren uygulamaları aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI) #Makine Öğrenmesi #Derin Öğrenme #Data Analitiği #Datadan Anlam Çıkarma #Finans Sektörüne Etkiler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yapay zeka alanındaki gelişmeleri, öne çıkan örnekleri ve Dünya genelindeki ve bankacılıktaki başarılı uygulamaları bilir. Yapay zeka kullanarak rekabet avantajı sağlamak üzere yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olur.
Anlar: Yapay zeka uygulamaları geliştirmek için gereken adımları, kaynakları, planlanması gereken süreçleri anlar. Yapay zeka odaklı proje seçiminin nasıl yapılması gerektiğini anlar.
Yapar: Yapay zekanın şirket ihtiyaçları doğrultusunda, her bölümde nasıl ele alınması gerektiğini analiz etmesine katkı sağlar. İşletmelerin sahip oldukları yetenekler ile yapay zeka projelerini belirleyerek, örnekleri hayata geçirir.

HEDEF KİTLE

Bilişim ve iletişim teknolojileri, satış, pazarlama, marka, ürün yönetimi, alternatif kanallar, dijital kanallar, sosyal medya, mobil bankacılık, iş geliştirme, finans, CRM, analiz ve ürün geliştirme konularında çalışan; konu hakkında bilgi edinmek ve Dünya'daki örnekler ve kullanılan araçları öğrenmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yapay Zekanın Gelişimi
  • Tetikleyen Etkenler
  • Kategorizasyon
 • Yapay Zekayı Destekleyen Teknolojik Gelişmeler
 • Dijital Teknolojiler
  • IoT
  • Büyük Veri
  • Bulut Bilişim
 • Yapay Zeka ile Gelişen Analitik Çözümler
  • Analitiğin Artan Önemi
  • Öngörü Analizleri
  • Kişiselleştirme
 • Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları
  • Fraud Yönetimi
  • CRM
  • Odaklı Pazarlama Kampanyaları
  • Duygu Analitiği
  • Optimizasyon ve Planlama
  • Gerçek Zamanlı Çeviri
  • Ses Tanıma
  • Kural Bazlı Sistemler
  • Dijital Asistanlar
  • Şubesiz Bankacılık
  • KVKK’ya Uyacak Şekilde Kişiselleştirilmiş Servisler
 • Bankacılıkta Yapay Zeka Başarı Hikayeleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Odaklılık, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği